ملکه زیبایی بلاروس تصاویر و نامزد های مسابقات

  daily news

  ملکه زیبایی بلاروس تصاویر و نامزد های مسابقات

  در ادامه این مطلب تصاویری از نامزد های ملکه زیبایی بلاروس را مشاهده خواهید کرد ، که البته مشخص نشد اخر این ملکه زیبایی کدوم یکشون هست!

  در ادامه نظر هاتون رو برای ما ارسال کنید

   

  “یولیا تاران” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  ملکه زیبایی بلاروس
  “یانا شادرینا” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  "یانا شادرینا"
  “ورونیکا آداموویچ” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  "ورونیکا آداموویچ"
  “ولادا وادیانوا” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  "ولادا وادیانوا"
  “ماریا سولویوا” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  "ماریا سولویوا"
  “آنا یانکوا” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
  "آنا یانکوا"
  “لوبوف گرینکویچ” شرکت کننده در “مسابقات زیبایی “ملکه بهار بلاروس
   "لوبوف گرینکویچ"
  ملکه زیبایی بلاروس تصاویر و نامزد های مسابقات
  بلاروس

  دیدگاهتان را بنویسید

  نظر خود را بنویسید
  نام