روش پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار بدنسازی

  daily news

   

  روش پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار بدنسازی

   روش انجام حرکت پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار نیز مانند تمرینات قبلی بالا سینه است و تفاوت اصلی در نحوه در دست گرفتن دمبل‌هاست. در این تمرین باید دمبل‌ها را از طرفین به یکدیگر نزدیک کنید و نباید آن‌ها را به سمت داخل بچرخانید. تکرار حرکت نیز دل‌خواه است.

  در حرکت پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار باید دمبل‌ها را از طرفین به یکدیگر نزدیک کنید و نباید آن‌ها را به سمت داخل بچرخانید. تکرار حرکت نیز دل‌خواه است.

   پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار، بالا سینه، عکس بدنسازی، دمبل بالا سینه


  سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه:  سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:
  سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی

   

  روش پرس بالا سینه دمبل روی سطح شیب‌دار بدنسازی


  ستاره
  لینک منبع

  دیدگاهتان را بنویسید

  نظر خود را بنویسید
  نام